Telemetrijas pielietojuma sfērai nav robežu.

Namu apsaimniekotājiem
Tinovi piedāvā vizuāli integrēt Jūsu mājaslapā telemetrijas funkcionalitāti lai Jūsu klientiem izskatās ka Jūs nodrošinat telemetrijas pakalpojumu. Tad Jūsu klienti(dzīvokļu īpašnieki) varētu Jūsu mājaslapā apskatīties piem. kāda temperatūra ir karstajam ūdenim pagrabā ir dotajā brīdī vai kāda tā bij pirms nedēļas vai mēneša.
Mājsaimiecībām
Ierakstīt apkures sistēmas turpgaitas un atgaitas temperatūras, telpas mitrumu, saules kolektora temperatūru un siltumsūkņa zemes kolektora temperatūru. ārgaisa temperatūru, reģistrēt ledusskapja temperatūru, saņemt paziņojumu ja ir ūdens noplūde, ieslēgt elektrisko apkuri ja malkas katls izdzisis un mājas temperatūra tuvojas sasalšanas robežai.
Lauksaimiecībā | Ražošanā
Reģistrēt temperatūru fermā vai saldētavā un nekavējoties paziņot par nevēlamām nobīdēm. Mērīt mitrumu, temperatūru siltumnīcā, un kontrolēt vēdoldziņu aktuatorus un ūdens apgādes sistēmu, tas nodrošina pastāvīgu klimatu un labvēlīgus apstākļus augšanai, Mērīt lauka augsnes mitrumu un temperatūru un saņemt paziņojumus kad jāveic laistīšana vai automātiski iedarbināt laistīšanas sistēmu

Lai sāktu lietot pakalpojumu jāsper tikai daži soļi

Izmantojot kādu no saziņas kanāliem sazinieties ar mums.
Kad Jums rodas apstākļi kad parametri ilgākā laika periodā ir jāreģistrē vai attālināti jādarbina kāda ierīce tad telemetrija ir īstais virziens kurā meklēt risinājumu. Pastāstiet mums savu situāciju un mēs piedāvāsim Jums piemērotāko risinājumu.

Kontakti.

Ierīces iegāde vai noma
Atkarībā no situācijas un mūsu iespējām Izvēlieties Jums izdevīgāko piedāvājumu.
Saņemiet preci un sāciet lietot
Atkarībā no vienošanās, un Jūsu spējām pašam uzstādīt ierīci, mūsu speciālists uzstādīs ierīci Jūsu objektā.

Jaunākās ziņas

Dalīties sociālajos tīklos